การสนับสนุนการคืนสู่เหย้าเบื้องต้น

หน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้ให้การสนับสนุนกระบวนการที่นำโดยรัฐบาลตั้งแต่ปลายปี 2559 ด้วยการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่แสดงความปรารถนาที่จะกลับบ้านเพื่อทำเช่นนั้นในด้านความปลอดภัยและศักดิ์ศรี ยูเอ็นเอชซีอาร์ให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขกลับบ้านและยังส่งผู้ลี้ภัยและให้การสนับสนุนการคืนสู่เหย้าเบื้องต้น ในการเคลื่อนไหวสองครั้งก่อนหน้านี้

ในเดือนตุลาคม 2559 และพฤษภาคม 2561 ผู้ลี้ภัย 164 คนเดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อพม่า ยูเอ็นเอชซีอาร์ยังคงติดตามการกลับคืนสู่สังคมและเปลี่ยนชีวิตในพม่าในปัจจุบัน ในการรับรู้ถึงความเอื้ออาทรของชุมชนที่เป็นโฮสต์ในการต้อนรับผู้มาเยือน UNHCR และหุ้นส่วนจะยังคงดำเนินการคืนสู่ความพยายามผ่านการดำเนินโครงการตามชุมชน ความคิดริเริ่มดังกล่าวได้รับการปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละชุมชนและออกแบบมาเพื่อสร้างและสนับสนุนโอกาสในการดำรงชีวิตอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานรวมถึงลดแรงกดดันเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

View Comments
Published by
3 months ago