การสร้างแผ่นคราบจุลินทรีย์

ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อยหนึ่งคนมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้รับการสุ่มตัวอย่างเลือดการสำรวจปัจจัยเสี่ยงทางคลินิกและการประเมินอัลตราซาวนด์สำหรับความหนาของผนังหลอดเลือดแดงและการสร้างแผ่นคราบจุลินทรีย์ คนในกลุ่มแทรกแซงได้รับการแสดงภาพของการสร้างแผ่นโลหะในหลอดเลือดแดงของพวกเขา

และวัดจากสีเขียวเป็นสีแดงเพื่อแสดงอายุทางชีวภาพของพวกเขาเมื่อเทียบกับอายุตามลำดับ จากนั้นจึงได้รับโทรศัพท์จากพยาบาลหลังจาก 2-4 สัปดาห์เพื่อตอบคำถามใด ๆ ภาพที่นำเสนอผลอัลตราซาวนด์ได้ถูกส่งไปยังแพทย์ดูแลหลัก ดังนั้นการศึกษาจึงมีเป้าหมายสองประการ ทั้งสองกลุ่มได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดและบทสนทนาด้านสุขภาพสร้างแรงบันดาลใจเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและหากจำเป็นตามหลักเกณฑ์ทางคลินิกการรักษาด้วยเภสัชวิทยา ในการติดตามผลเป็นเวลา 1 ปีคะแนนความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมด (3175 คนติดตามผล) คำนวณจากความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม

View Comments
Published by
5 months ago