เปลี่ยนปริมาตรของสมอง

คนไม่จำเป็นต้องรู้ว่าพลาสติกเป็นอย่างไร เราสามารถเปลี่ยนปริมาตรของสมองผ่านประสบการณ์และการฝึกอบรมได้ฉันสอนสมองและความรู้ความเข้าใจและนักเรียนมีอำนาจดังนั้นในตอนท้ายของหลักสูตรเพราะพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาอยู่ในค่าใช้จ่าย นั่นหมายความว่าเราสามารถพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เช่นกลยุทธ์การควบคุมอารมณ์ความรู้สึกใหม่ ๆ

ที่มีแนวทางเชิงบวกมากขึ้นและอาจส่งผลต่อสมองได้ การศึกษาครั้งนี้ทำให้เรามีพิกัดของสมองที่มีความสำคัญและมีลักษณะที่สำคัญ” มัวร์กล่าว “ในขั้นต่อไปเราจะสามารถทดลองใช้ความสามารถในการปั้นนี้ได้ในแต่ละระดับแล้วฝึกกับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *