สภาพป่าปกคลุมประเทศไทยยังคงทรงตัว

พื้นที่ป่าในภูมิภาคอื่น ๆของประเทศจะเพิ่มขึ้น แต่ภาคเหนือได้สูญเสียพื้นที่การเกษตรประมาณ 90,000 ไร่ (14,400 เฮกตาร์) หรือ 0.24% ของพื้นที่ป่า อย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดโดย 64.21 เปอร์เซ็นต์ของภาคเหนือยังคงปกคลุมไปด้วยป่า การปกคลุมของป่าในประเทศไทยโดยรวมลดลง 18,000 ไร่เมื่อเทียบกับปีพ. ศ. 2562

ปัจจุบันป่าครอบคลุมพื้นที่ 31.58 เปอร์เซ็นต์หรือ 102 ล้านไร่ของประเทศ “ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสภาพป่าปกคลุมประเทศไทยยังคงทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 31 ถึงร้อยละ” นายอรุณากล่าวเสริม “การสูญเสีย [18,000 ไร่] นี้ไม่น่าเป็นห่วงมากนักเมื่อเทียบกับล้านไร่ของป่าที่สูญหายไปทุกปีตั้งแต่ปี 2551-2556 “สำหรับห้าถึงหกปีที่ผ่านมาเราได้กวาดล้างพื้นที่การเกษตรได้ถึง 5 ล้านไร่ เป้าหมายในการปกคลุม 40 เปอร์เซ็นต์ของราชอาณาจักรกับป่าอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ก็ไม่สามารถบรรลุได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *