ลดความวิตกกังวลของชาวบ้าน

เชื้อโรคติดเชื้อ 2,280 คนและเสียชีวิต 18 รายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ในภาคใต้ในปีนี้ กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับผลกระทบคือเด็กโตอายุไม่เกินสี่ขวบ การฉีดวัคซีนโรคหัดเป็นไปอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักการของศาสนาอิสลาม หัวหน้าสาธารณสุขจังหวัดสงขลากล่าวเสริมเมื่อวานนี้ว่าเขาพยายามสนับสนุนให้พ่อแม่มุสลิมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อได้

ในการย้ายเพื่อลดความวิตกกังวลของชาวบ้านพบว่าวัคซีนอาจเป็น haram (ต้องห้ามในศาสนาอิสลาม) Utissak กล่าวว่าสำนักงานกฎหมายอิสลาม Sheikhul และทีมกฎหมายขององค์กรความร่วมมือขององค์กรศาสนาอิสลามได้อนุมัติวัคซีนโรคหัด อาการที่พบบ่อยของไวรัสโรคหัดซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตในกรณีที่รุนแรง ได้แก่ ไข้ไอแห้งอาการน้ำมูกไหลเจ็บคอตาแดงและจุดขาวเล็ก ๆ ที่มีศูนย์สีขาวอมฟ้าบนพื้นสีแดงเรียกว่าจุดของ Koplik ด้านใน ซับแก้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *